Geografia

Geografia – Wielka Podróż po Ziemi

Czym jest geografia? To nauka o Ziemi, która zajmuje się badaniem jej powierzchni, jej zjawisk i procesów. Geografia bada zarówno naturalne aspekty naszej planety, takie jak morza, góry, rzeki i klimat, jak i wpływ człowieka na środowisko, w tym urbanizację, rolnictwo i zmiany kulturowe. To fascynujące i wszechstronne przedmiot, który umożliwia nam zrozumienie świata, w …